Bơm hóa chất Polyme xử lý nước cấp, nước thải

Thiết bị bơm định lượng hóa chất PAC chuyên dụng cho xử lý nước thải dùng bơm định lượng OBL theo lưu lượng phù hợp.

Cách chọn bơm định lượng hóa chất phù hợp

Cách chọn bơm định lượng hóa chất phù hợp. Việc hiểu biết thêm về máy bơm sẽ giúp cho người tiêu dùng tránh được tình trạng mua không đúng loại cần dùng hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật gây tổn thất về mặt tài chính và thời gian.