Triển lãm Ngành Nước - Vietwater 2015

Hội chợ triển lãm Quốc tế về ngành Cấp thoát nước và xử lý nước thải và công nghệ lọc nước tại Việt Nam
Tham quan Chúng Tôi tại gian hàng số: A102
Công Ty QUANG MINH Co.,Ltd

VIETWATER 2015

Visit Us at Booth number: A102

Quang Minh Company Co., Ltd